loggo

TO WIĘCEJ NIŻ DOMY 

DREW DOM

Zastawie 26,25-681 Kielce 

41-249-51-87 

603-379-853

691-677-019

Nasza firma zajmuje się budową domów w systemie kanadyjskim. Wykonujemy również inne elementy z drewna: np: podesty, wiaty, balkony itp.

Jesteśmy w stanie wykonać domy jednorodzinne w miejscowości sedziszow a także w innych miastach takich jak: Staszów, Ćmielów, Busko-Zdrój, Połaniec i innych.

Masz pytania napisz do Nas.

Mapa dojazdu

WIATY NA GRILA BUSKO-ZDRóJ

WIATY NA GRILA KOńSKIE

DOMY JEDNORODZINNE STARACHOWICE

SYSTEM SZKIELETOWY OSIEK

EKOLOGICZNY DOM POłANIEC

WIATY NA GRILA STąPORKóW

SYSTEM SZKIELETOWY STąPORKóW

DOMY JEDNORODZINNE SKARżYSKO-KAMIENNA

DOMY JEDNORODZINNE STASZóW

DOMY JEDNORODZINNE BODZENTYN

WIATY Z DREWNA STASZóW

WIATY DREWNIANE STOPNICA

DOMY SZKIELETOWE POłANIEC

EKOLOGICZNY DOM JęDRZEJóW

WIATY Z DREWNA KAZIMIERZA WIELKA

DOMY SZKIELETOWE PIńCZóW

WIATY NA GRILA CHęCINY

DOMY JEDNORODZINNE OSIEK

WIATY Z DREWNA SKARżYSKO-KAMIENNA

DOMY SZKIELETOWE CHęCINY

DOMY JEDNORODZINNE WłOSZCZOWA

WIATY NA GRILA SANDOMIERZ

DOMKI DREWNIANE WłOSZCZOWA

WIATY NA GRILA SKARżYSKO-KAMIENNA

DOMY JEDNORODZINNE ĆMIELóW

WIATY DREWNIANE STARACHOWICE

SYSTEM SZKIELETOWY OPATóW

SYSTEM SZKIELETOWY POłANIEC

DOMY SZKIELETOWE CHMIELNIK

WIATY DREWNIANE BUSKO-ZDRóJ

WIATY Z DREWNA STARACHOWICE

WIATY Z DREWNA CHMIELNIK

SYSTEM SZKIELETOWY WąCHOCK

DOMY SZKIELETOWE OSTROWIEC ŚWIęTOKRZYSKI

DOMY JEDNORODZINNE JęDRZEJóW

DOMY SZKIELETOWE STąPORKóW

DOMY SZKIELETOWE WłOSZCZOWA

EKOLOGICZNY DOM OSIEK

DOMY JEDNORODZINNE DZIAłOSZYCE

DOMKI DREWNIANE KOPRZYWNICA

EKOLOGICZNY DOM DZIAłOSZYCE

WIATY Z DREWNA BUSKO-ZDRóJ

EKOLOGICZNY DOM SKARżYSKO-KAMIENNA

DOMKI DREWNIANE OPATóW

WIATY DREWNIANE WąCHOCK

DOMY JEDNORODZINNE STąPORKóW

DOMY SZKIELETOWE OPATóW

DOMKI DREWNIANE STąPORKóW

WIATY DREWNIANE KAZIMIERZA WIELKA

DOMY SZKIELETOWE SęDZISZóW

SYSTEM SZKIELETOWY BODZENTYN

EKOLOGICZNY DOM SęDZISZóW

WIATY NA GRILA SęDZISZóW

DOMY SZKIELETOWE SKARżYSKO-KAMIENNA

SYSTEM SZKIELETOWY WłOSZCZOWA

SYSTEM SZKIELETOWY STARACHOWICE

DOMY JEDNORODZINNE SUCHEDNIóW

DOMKI DREWNIANE WąCHOCK

DOMY SZKIELETOWE ZAWICHOST

DOMY JEDNORODZINNE SANDOMIERZ

WIATY NA GRILA STOPNICA

WIATY DREWNIANE DALESZYCE

WIATY Z DREWNA JęDRZEJóW

EKOLOGICZNY DOM PIńCZóW

EKOLOGICZNY DOM SUCHEDNIóW

EKOLOGICZNY DOM OżARóW

WIATY NA GRILA KAZIMIERZA WIELKA

WIATY Z DREWNA KUNóW

SYSTEM SZKIELETOWY DZIAłOSZYCE

SYSTEM SZKIELETOWY BUSKO-ZDRóJ

WIATY NA GRILA JęDRZEJóW

EKOLOGICZNY DOM WłOSZCZOWA

WIATY NA GRILA KUNóW

WIATY DREWNIANE KUNóW

EKOLOGICZNY DOM WąCHOCK

EKOLOGICZNY DOM ZAWICHOST

WIATY NA GRILA DALESZYCE

WIATY Z DREWNA KOPRZYWNICA

WIATY DREWNIANE ZAWICHOST

WIATY DREWNIANE SKARżYSKO-KAMIENNA

DOMY JEDNORODZINNE KAZIMIERZA WIELKA

DOMY JEDNORODZINNE KUNóW

DOMY JEDNORODZINNE CHęCINY

EKOLOGICZNY DOM KUNóW

WIATY DREWNIANE CHMIELNIK

WIATY NA GRILA KOPRZYWNICA

SYSTEM SZKIELETOWY SęDZISZóW

EKOLOGICZNY DOM DALESZYCE

DOMY JEDNORODZINNE KOPRZYWNICA

DOMY JEDNORODZINNE ZAWICHOST

WIATY DREWNIANE OSIEK

WIATY Z DREWNA SKALBMIERZ

WIATY Z DREWNA KOńSKIE

WIATY Z DREWNA DZIAłOSZYCE

WIATY NA GRILA SUCHEDNIóW

DOMY SZKIELETOWE SUCHEDNIóW

DOMKI DREWNIANE SANDOMIERZ

WIATY Z DREWNA ZAWICHOST

DOMKI DREWNIANE OSIEK

DOMKI DREWNIANE PIńCZóW

Copyright © 2019 DREWDOM. All Rights Reserved.Designed by ELTECHCOMPUTERS