loggo

TO WIĘCEJ NIŻ DOMY 

DREW DOM

Zastawie 26,25-681 Kielce 

41-249-51-87 

603-379-853

691-677-019

Jesteśmy firmą od lat zajmującą się budową domów w systemie kanadyjskim. Zajmujemy się również wykonywaniem elementów z drewna np: podesty, wiaty, balkony itp.

Jesteśmy w stanie wykonać domy jednorodzinne w miejscowości starachowice a także w innych miastach takich jak: Sandomierz, Staszów, Chęciny, Działoszyce i innych.

Masz pytania napisz do Nas.

Mapa dojazdu

WIATY NA GRILA BODZENTYN

DOMY SZKIELETOWE WąCHOCK

WIATY DREWNIANE CHMIELNIK

DOMY SZKIELETOWE STąPORKóW

EKOLOGICZNY DOM ĆMIELóW

WIATY Z DREWNA KOńSKIE

SYSTEM SZKIELETOWY MAłOGOSZCZ

WIATY DREWNIANE SUCHEDNIóW

SYSTEM SZKIELETOWY SKALBMIERZ

DOMY SZKIELETOWE SANDOMIERZ

WIATY Z DREWNA BODZENTYN

DOMY SZKIELETOWE JęDRZEJóW

DOMY JEDNORODZINNE CHMIELNIK

DOMY JEDNORODZINNE PIńCZóW

WIATY NA GRILA STARACHOWICE

DOMY SZKIELETOWE DZIAłOSZYCE

WIATY Z DREWNA POłANIEC

DOMKI DREWNIANE STARACHOWICE

DOMY JEDNORODZINNE JęDRZEJóW

EKOLOGICZNY DOM SANDOMIERZ

DOMY JEDNORODZINNE BUSKO-ZDRóJ

DOMY SZKIELETOWE OSTROWIEC ŚWIęTOKRZYSKI

SYSTEM SZKIELETOWY JęDRZEJóW

DOMKI DREWNIANE OSTROWIEC ŚWIęTOKRZYSKI

WIATY NA GRILA WłOSZCZOWA

DOMY JEDNORODZINNE STASZóW

SYSTEM SZKIELETOWY STOPNICA

DOMKI DREWNIANE OżARóW

WIATY DREWNIANE OSIEK

EKOLOGICZNY DOM KUNóW

DOMY JEDNORODZINNE DALESZYCE

SYSTEM SZKIELETOWY SęDZISZóW

DOMY JEDNORODZINNE CHęCINY

DOMY JEDNORODZINNE STąPORKóW

DOMKI DREWNIANE SUCHEDNIóW

EKOLOGICZNY DOM KOPRZYWNICA

EKOLOGICZNY DOM STASZóW

WIATY Z DREWNA ĆMIELóW

DOMKI DREWNIANE PIńCZóW

DOMY JEDNORODZINNE STARACHOWICE

WIATY Z DREWNA WłOSZCZOWA

WIATY DREWNIANE KUNóW

DOMY SZKIELETOWE KOńSKIE

SYSTEM SZKIELETOWY KOPRZYWNICA

DOMY SZKIELETOWE SUCHEDNIóW

WIATY NA GRILA ĆMIELóW

DOMKI DREWNIANE DZIAłOSZYCE

WIATY DREWNIANE MAłOGOSZCZ

DOMKI DREWNIANE POłANIEC

DOMKI DREWNIANE KAZIMIERZA WIELKA

WIATY Z DREWNA SUCHEDNIóW

DOMY JEDNORODZINNE KUNóW

WIATY Z DREWNA OPATóW

DOMY JEDNORODZINNE ZAWICHOST

WIATY Z DREWNA CHęCINY

EKOLOGICZNY DOM CHMIELNIK

SYSTEM SZKIELETOWY DALESZYCE

DOMY SZKIELETOWE STOPNICA

WIATY DREWNIANE DZIAłOSZYCE

DOMY JEDNORODZINNE OżARóW

WIATY NA GRILA SęDZISZóW

SYSTEM SZKIELETOWY STąPORKóW

DOMKI DREWNIANE WłOSZCZOWA

SYSTEM SZKIELETOWY STARACHOWICE

SYSTEM SZKIELETOWY STASZóW

SYSTEM SZKIELETOWY KAZIMIERZA WIELKA

WIATY NA GRILA ZAWICHOST

WIATY DREWNIANE STARACHOWICE

DOMY SZKIELETOWE BODZENTYN

SYSTEM SZKIELETOWY ZAWICHOST

EKOLOGICZNY DOM DZIAłOSZYCE

WIATY DREWNIANE SKARżYSKO-KAMIENNA

DOMKI DREWNIANE SKARżYSKO-KAMIENNA

SYSTEM SZKIELETOWY OPATóW

SYSTEM SZKIELETOWY OSIEK

WIATY NA GRILA SKARżYSKO-KAMIENNA

WIATY NA GRILA OSTROWIEC ŚWIęTOKRZYSKI

WIATY DREWNIANE BODZENTYN

DOMKI DREWNIANE WąCHOCK

DOMKI DREWNIANE CHęCINY

DOMY JEDNORODZINNE KOPRZYWNICA

DOMY JEDNORODZINNE OSTROWIEC ŚWIęTOKRZYSKI

DOMY JEDNORODZINNE MAłOGOSZCZ

DOMY JEDNORODZINNE KOńSKIE

EKOLOGICZNY DOM MAłOGOSZCZ

DOMKI DREWNIANE ĆMIELóW

EKOLOGICZNY DOM SKARżYSKO-KAMIENNA

WIATY Z DREWNA STARACHOWICE

DOMY SZKIELETOWE POłANIEC

WIATY Z DREWNA SKALBMIERZ

DOMKI DREWNIANE SKALBMIERZ

DOMY JEDNORODZINNE WłOSZCZOWA

DOMKI DREWNIANE CHMIELNIK

WIATY Z DREWNA WąCHOCK

DOMKI DREWNIANE SęDZISZóW

WIATY NA GRILA JęDRZEJóW

WIATY NA GRILA MAłOGOSZCZ

DOMKI DREWNIANE DALESZYCE

SYSTEM SZKIELETOWY BUSKO-ZDRóJ

WIATY DREWNIANE WąCHOCK

Copyright © 2022 DREWDOM. All Rights Reserved.Designed by ELTECHCOMPUTERS